O obwodnicach

Zacznijmy od tego, czym jest obwodnica? To droga, która ciągnie się wokół terenów miejskich, a także dzielnic i centrów metropolii. Może pojawić się także przy śródmieściach. Jest tworzona po to, żeby mogła być elementem pozwalającym na tkaniny wrocław  sprawne ominięcie danej części obszaru miejskiego. Dzięki temu realne jest też odciążenie ulic z ruchu tranzytowego międzymiastowego.

Podobnie odciążony może być także ruch międzyosiedlowy oraz międzydzielnicowy. Wydziela się trzy charakterystyczne rodzaje obwodnic, wśród których należy wspomnieć o typie śródmiejskie, miejskie i pozamiejskie. Pierwsze z nich dają sposobność ominięcia centralnych punktów miejskich, drugie natomiast biegną przez obrzeża miast i pozwalają na   bezproblemowy przebieg ruch międzydzielnicowego. Przykładem takiej kategorii obwodnic jest chociażby Śródmiejska Obwodnica Zachodnia Bielsko-Białej. Z kolei trzeci typ obwodnic to pozamiejskie, a więc jak wskazuje na to ich nazewnictwo- przebiegają one poza aglomeracją miejską.