Droga S7 Kielce Kraków

odcinek Radom (Jedlińsk)-Jędrzejów na odcinku obwodnicy Kielc

Droga S7 Kielce Kraków

odcinek Radom (Jedlińsk)-Jędrzejów na odcinku obwodnicy Kielc

Projekt budowy drogi ekspresowej na odcinku S7 Radom (Jedlińsk)-Jędrzejów jest inwestycją mającą na celu rozbudowę drogi S7 Kielce, aby dostosować ją do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Inwestycja obejmuje odcinek Kielce DK73 węzeł Wiśniówka Kielce - węzeł S7 Chęciny. Droga przeznaczona do rozbudowy znajduje się w okolicach granic administracyjnych województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim, a obejmuje tereny gmin Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, a także miasto Kielce oraz miasto Chęciny. Projekt inwestycji obejmuje budowę 22,7 km dwupasmowej drogi ekspresowej, w czym zawierają się trzy węzły drogowe, osiemdziesiąt sześć obiektów inżynierskich takich jak mosty, przepusty i wiadukty, przejścia dla pieszych oraz przejścia dla zwierząt. Inwestycja objęła również infrastrukturę sieciową. Roboty rozpoczęły się 28.09.2010, natomiast Wojewoda Świętokrzyski w dniu 16.08.2013 wydał pozwolenie na użytkowanie tego odcinka drogi S7, a projekt został dofinansowany z funduszu Unii Europejskiej.

Opis projektu - droga S7 Kielce Kraków

Inwestycja objęła rozbudowę już istniejącej obwodnicy Kielc (długość około 23 kilometry) i dostosowanie jej do parametrów drogi szybkiego ruchu. Obwodnica kielecka, którą obejmuje projekt zaczyna się w miejscowości Wiśniówka, a kończy się w Chęcinach. Dzięki trzem węzłom można było połączyć projektowaną obwodnicę z wcześniej istniejącym układem dróg. Wybudowano trzy węzły:

 • węzeł Kostomłoty na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 74;
 • węzeł Jaworznia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 762;
 • węzeł Chęciny na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 762.

Cele projektu S7 obwodnica Kielc

Najważniejszymi celami tej inwestycji było osiągnięcie takich efektów jak poprawa przepustowości oraz prędkości ruchu tranzytowego. Droga prowadząca w kierunku Warszawa-Radom-Kielce-Kraków wymagała usprawnień na odcinku Radom (Jedlińsk)-Jędrzejów, dlatego przygotowano projekt, dzięki któremu można było uzyskać ten cel.

Kolejnym ważnym celem było dostosowanie nośności drogi do wymagań obowiązujących przepisów odnoście dróg ekspresowych. Istotna była też poprawa ruchu oraz warunków ekologicznych w korytarzu drogi krajowej numer 7. Dzięki poprawie warunków podróżowania i przepustu umożliwiona została aktywacja gospodarcza terenów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz na terenie województwa świętokrzyskiego.

Jednym z celów było także stworzenie bezpiecznego odcinka trasy ekspresowej będącego fragmentem korytarza transeuropejskiego i poprawienie dostępności komunikacyjnej Polski oraz lepszej komunikacji międzyregionalnej. Zapewnienie swobodnego przepływu osób jest niezwykle istotne, a co za tym idzie następuje również wzrost mobilności osób oraz towarów poza granice województwa świętokrzyskiego oraz poza granice państwa.

Jak się okazało, dzięki rozbudowaniu tego odcinka kierowcy mogli zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt minut podczas podróży. W późniejszym czasie zaplanowana została także kontynuacja projektowania, obejmująca optymalizację oraz wykonanie obwodnicy Radomia S7, dzięki czemu można było jeszcze lepiej usprawnić ruch na tym odcinku.

Partnerzy

Wypróbuj świetnej jakości usłusi kosmetyczne w Kielcach. Szczególnie warto spróbować masaż leczniczy Kielce studiokosmetyki. Odpowiedni masaż jest w stanie mocno zrelaksować człowieka.

tomasz czech nauka jazdy piekary śląskie klusek dentysta dziecięcy będzin

W ramach inwestycji na tym odcinku wykonano następując roboty:

 • wybudowanie drogi ekspresowej S7 - długość 22,7 km;
 • rozbudowa trzech węzłów drogowych;
 • wybudowanie odcinka drogi krajowej numer 74 - długość 1,4 km;
 • wybudowanie dróg serwisowych oraz dojazdowych;
 • wybudowanie obiektów inżynieryjnych w postaci mostów, wiaduktów, przepustów oraz niezbędnych przejść dla ludzi i zwierząt;
 • wybudowanie Miejsc Obsługi Podróżnych;
 • przebudowa oraz rozbudowa już istniejącej infrastruktury, czyli teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz melioracyjno-drenarskiej;
 • wybudowanie struktur ograniczających oddziaływanie drogi na otaczające środowisko w postaci ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych , jak i również zieleni drogowej;
 • wybudowanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo drogowe czyli barier ochronnych, odpowiedniego oznakowania oraz znaków o zmiennej treści.