Opis kontraktów w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S7 odcinek Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów

Najważniejsze informacje dotyczące kontraktów robót oraz nadzorów w ramach projektu:

Roboty budowlane

Przedmiotem kontraktu jest rozbudowa drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, DK 73 Węzeł Wiśniówka – Węzeł Chęciny.

 • Data podpisania umowy: 01.09.2010 r.
 • Numer umowy: 210/RK/110/2009//2010
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. – Lider ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. – Partner
 • Wartość: 641 560 059,65 PLN brutto
 • Planowane zakończenie realizacji zgodnie z umową i aneksem nr 5: 22.07.2013 roku
 • Data zakończenia realizacji robót: 22.07.2013 roku.
 • Zarządzanie i nadzór

  Przedmiotem kontraktu jest zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu rozbudowy drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, DK 73 Węzeł Wiśniówka – Węzeł Chęciny.

  • Data podpisania umowy: 06.08.2010 r.
  • Numer umowy: 154/UA/140/09/2010
  • Data podpisania umowy uzupełniającej: 12.02.2013
  • Numer umowy uzupełniającej: 10/UA/5/2013
  • Wykonawca: Konsorcjum: Lider – Grontmij Polska Sp. z o.o. Partnerzy: 1. Grontmij Nederland B. V. z siedzibą w De Bilt, De Holl Bilt 22; 2. Lafrentz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; 3. MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  • Wartość: 7 950 205,03 PLN brutto
  • Czas realizacji zgodnie z umową: 40 miesięcy (od rozpoczęcia usługi).

Zakres prac w branży drogowej

 • Rozbudowa istniejącej drogi krajowej, obwodnicy Kielc do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S.

  Parametry techniczne drogi:
  klasa techniczna drogi – S
  prędkość projektowa - Vp-100 km/h
  prędkość miarodajna - Vm-110 km/h
  kategoria ruchu - KR6
  nośność jezdni - 115 kN/oś
  liczba jezdni - 2
  liczba pasów ruchu jezdni - 2 (docelowo 3)
  szerokość jezdni - 2x3,5m (docelowo 3x3,5 m)
  szerokość pasa ruchu - 3,50m
  pasy awaryjnego postoju - 2x2,5m
  pobocza gruntowe - 0,75m - 1,25m

 • Rozbudowa trzech węzłów drogowych wraz z budową dróg dojazdowych, które umożliwią połączenie już istniejącą sieć:

  węzeł Kostomłoty w km 545+460;
  węzeł Jaworznia w km 553+920;
  węzeł Chęciny w km 560+840.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T relacji Zawada-Zagrody

 • Przebudowa drogi powiatowej m 0296T relacji Zagnańsk-Kielce

 • Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego K9

 • Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych Szewce Zachód i Szewce Wschód. W zakresie branży drogowej wliczają się: jezdnie manewrowe, ciągi piesze oraz postoje.

Zakres prac w branży inżynieryjnej

W ramach projektu objęte budową miały być takie elementy jak wiadukty, mosty, przejścia podziemne dla pieszych, budowa kładki pieszo-rowerowej, budowa bram ze znakami o zmiennej treści, budowa stacji meteo, budowa murów oporowych i ogrodzeń, jak i również budowa przepustów.